Kontakt

PUBLIKKORE
Dorota Helman

ul. Boczna 14
97-200 Wąwał,
gm. Tomaszów Mazowiecki

tel. 664 046 857
biuro@publikkore.pl

NIP: 773 212 89 73
Regon: 340 320 106

Urszula Winiarska

Urszula Winiarska

mediatorka, absolwentka studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany, współzałożycielka Stowarzyszenia Strefa Mediacji, propagatorka alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów wśród różnych grup zawodowych i społecznych, autorka artykułów dotyczących mediacji, redaktor naczelna serwisu internetowego strefamediacji.pl. W czasie wolnym poznaje twórczość japońskich mistrzów klasycznego haiku oraz tworzy własne krótkie wiersze, z których rodzą się publikacje.

Mediacje rówieśnicze w szkole, czyli uczeń jako mediator

Wiesław Czerwiński, Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Marta Bukolt

Niektórzy znajomi mówią o niej «kobieta renesansu». Wszędzie jej pełno, a jej wachlarz zainteresowań ma bardzo szerokie spektrum. Jest magistrem Zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków. Oprócz tego ukończyła studia inżynierskie na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych (spec. Zarządzanie drogami wodnymi). Jest właścicielem firmy Projekt Zabytek. W wolnej chwili lubi czytać i odkrywać nowe miejsca.

Historia żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy
Do góry

Wiesław Czerwiński, Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wiesław Czerwiński

Doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Studia prawnicze ukończył w 1969 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy, aby poprzez kolejne szczeble awansowe podjąć pracę w Prokuraturze Generalnej, gdzie od maja 1986 r. zajmował się prokuratorską kontrolą przestrzegania prawa. W marcu 1989 r. zwolnił się z prokuratury, aby przez kilka miesięcy pracować jako radca prawny. Po przemianach ustrojowych w czerwcu 1990 r. został mianowany Prokuratorem Rejonowym w Toruniu, aby po 2 latach przejść do Prokuratury Okręgowej, następnie Apelacyjnej, a od lutego 1997 r. w Prokuraturze Krajowej w Departamencie Kontroli Przestrzegania Prawa i Spraw Cywilnych. W grudniu 2002 r. przeszedł do pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ostatnio orzekał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy.

Autor szeregu artykułów na temat udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym. W wolnych chwilach zwiedza świat i słucha chorałów gregoriańskich.

Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym
Do góry

Maria Znamierowska, zdumiewająca rzecz

Maria Znamierowska

ukończyła italianistykę na UMK w Toruniu i na UAM w Poznaniu. Początki twórczośći poetyckiej w szkole średniej, na studiach publikacje wierszy w toruńskim czasopiśmie "Undergrunt". Zdobyła II miejsce w konkursie poetyckim O skrzydło anioław Piwnicy pod Aniołem (2001 r.), w 2002 II miejsce w konkursie poetyckim ChDK w Choszcznie i Zakmu Książąt Pomorskich w Szczecinie (a podczas wręczenia nagród otrzymała I nagrodę w konkursie jednego wiersza). Jej wiersze ukazały się w "Zeszytach literackich", "Akancie", "Antologii debiutów poetyckich" (Brzeg 2016), a także w węgierskiej antologii "Kaleidoszkóp" (w tłumaczeniu Isana Dabi). Wydała tomik Czeski jedwab (Warszawa 2015).

Zdumiewająca rzecz

Do góry

Paweł Kołacz, Przepis na ulicę, Przepis na plan

Paweł Kołacz

Archeolog, pasjonat i wielbiciel toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, doprowadził do wpisania tej dzielnicy do rejestru zabytków i aktywizacji jej mieszkańców. Jest ekspertem do spraw partycypacji i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty, prelekcje i szkolenia na temat partycypacji, konsultacji społecznych, wspólnego kształtowania przestrzeni i rewitalizacji. Pomysłodawca wielu projektów. Przy każdej okazji podkreśla rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami.

Przepis na ulicę
Do góry

Wymogi edytorskie
Ebook Grant
Linki
©Publikkore 2019.
Strona wykorzystuje pliki cookies.