Ze względu na fakt, że praca wydawnicza jest różnorodna pod względem dostarczanych materiałów, poniżej zamieszczamy warunki współpracy oraz wymogi edytorskie.


Kontakt

PUBLIKKORE
Dorota Helman

ul. Boczna 14
97-200 Wąwał,
gm. Tomaszów Mazowiecki

tel. 664 046 857
publikkore@gmail.com

NIP: 773 212 89 73
Regon: 340 320 106

Zasady współpracy

  1. Autor deklaruje się, że jest autorem bądź współautorem tekstu.
  2. Wydawnictwo wycenia pracę na podstawie wszystkich dostarczonych materiałów potrzebnych do publikacji.
  3. Jeżeli występuje dodatkowa praca graficzna poza wstępną wyceną, jest ona dodatkowo płatna, np. rysowanie map; przerysowywanie rycin, schematów czy diagramów; robienie ilustracji.
  4. Dostarczone materiały, jeśli nie są własnością autora, a są na wolnej licencji, muszą mieć podane dokładne źródło pobrania. Autor powinien orientować się, czy przygotowane przez niego materiały, są zgodne z prawami autorskimi.

Standardy przygotowania materiałów przez Autora

  1. Pliki przekazywane wydawnictwu powinny być kompletne, dobrze zorganizowane w foldery i podfoldery.
  2. Do każdego zdjęcia zamieszczonego w pliku Word powinien być dostarczony oryginał umieszczony w odpowiednim folderze.
  3. Podpisy plików zdjęć nie powinny budzić wątpliwości co do kolejności i miejsca umieszczenia w tekście (klarowna numeracja bądź sposób podpisania).
  4. Zdjęcia do publikacji drukowanej powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi i być w formacie JPG bądź TIF.

Uwagi techniczne tekstów naukowych

Wymogi edytorskie
Ebook Grant
Linki
©Publikkore 2019.
Strona wykorzystuje pliki cookies.