Kontakt

PUBLIKKORE
Dorota Helman

ul. Boczna 14
97-200 Wąwał,
gm. Tomaszów Mazowiecki

tel. 664 046 857
biuro@publikkore.pl

NIP: 773 212 89 73
Regon: 340 320 106

Mediacje rówieśnicze

Andrzej Rygielski
Kelner, Wąwał 2021

Już jest najnowsza książka Wydawnictwa Publikkore "Kelner" Andrzeja Rygielskiego. Opowiada o kulisach kelnerstwa od czasów PRLu, aż po pandemię. Jest to wspaniałe źródło informacji na temat tego   zawodu wykonywanego przez Autora z pasją! Dla czytelników, których branża gastronomiczna jest szczególnie bliska, oraz dla wszystkich tych, których interesuje po prostu człowiek i jego pasja.  Książka pisana jest prosto z serca. Zapraszam na spotkanie autorskie, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży dnia 5.12.2021 r. w Toruniu na ul. Władysława Łokietka  3. Spotkanie poprowadzi Malina Barcikowska.  Książka dostępna jest w Toruńskim Antykwariacie Księgarskim.     

Wiesław Czerwiński
Gonić wiatr, Toruń 2020

Czego dowiecie się Państwo, czytając Gonić wiatr? Zapraszam do lektury!

Czytaj więcej lub obejrzyj filmiki z wypraw

Wiesław Czerwiński
Gonić wiatr, Toruń 2020

Zapraszam do obejrzenia krótkiej wypowiedzi Autora na temat książki Gonić wiatr.

Czytaj więcej lub obejrzyj filmiki z wypraw

Wiesław Czerwiński
Gonić wiatr, Toruń 2020

Już jest! Przyjechała świeża z drukarni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

Czytaj więcej lub obejrzyj filmiki z wypraw

Mediacje rówieśnicze

Urszula Winiarska
Mediacje rówieśnicze w szkole, czyli uczeń jako mediator, Toruń 2020

Ebook
W świecie sporów mediacja to podstawa porozumienia. Przekazujemy do rąk Państwa książkę Urszuli Winiarskiej Mediacje rówieśnicze w szkole, czyli uczeń jako mediator – przewodnik dla zainteresowanych wprowadzeniem mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba porozumienia zwaśnionych stron. Autorka w sposób klarowny i prosty przybliża proces mediacji wśród młodzieży, daje konkretne narzędzia oraz sposoby łagodzenia i rozwiązywania sporów ułatwiające pracę nauczycieli i wychowawców w szkołach i placówkach oświatowych. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją.

Czytaj więcej...

Gonić wiatr

Wiesław Czerwiński
Gonić wiatr, Toruń 2020

Zapowiedzi!
Już tuż tuż książka o dalekich wyprawach w głąb Ameryki Południowej oraz na Polinezję Francuską. Zapraszamy czytelników chcących poznać tajemnice archeologicznych miejsc niezwykłych. Kilka krótkich filmów obrazującyh zetknięcie z dalekim światem można obejrzeć tutaj.

Czytaj więcej...

Historia żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy

Marta Bukolt
Historia żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Toruń 2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją obejmującą historyczne ujęcie żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy. Dzisiaj powraca się do rozmów o polskiej żegludze śródlądowej, która w ostatnich latach prawie całkowicie zniknęła z naszego kraju. A jest to temat arcy ciekawy i zasługujący na bardziej szczegółową analizę. Książka obejmuje czasy od najdawniejszych po współczesne oraz skupia się na obrębie dzisiejszych granic administracyjnych Bydgoszczy z uwzględnieniem dróg wodnych, po których pływały bydgoskie jednostki.

Czytaj więcej...

Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo!
Pracownia Wydawnicza Eikon przekształciła się w Wydawnictwo Publikkore. Zmiana nasątpiła 21 sierpnia 2019 r.

Zbiór ustaw o szkolnictwie wyższym

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podręczny zbiór ustaw, Toruń 2019
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zbiór ustaw, Toruń 2019

Czytaj więcej...

Agnieszka Helman-Ważny with Contributions, The Mardzong Manuscripts

Agnieszka Helman-Ważny with contributions by Charles Ramble, Nyima Drandul Gurung, Sarah Skumanov and Emilie Arnaud-Nguyen,
The Mardzong Manuscripts: Preservation, Interpretation and Dating of an Archaeological Find in Mustang, Nepal, Toruń 2018

The book tells the story of the Mardzong manuscripts, a collection found in 2008 in the caves of Upper Mustang  nesr Lo Monthang in Nepal...

Monografia jest podsumowaniem badawczego projektu dotyczącego archologicznego znaleziska kolekcji manuskryptów w jaskiniach Mardzong w północnym Nepalu...

Czytaj więcej... Read more ...

System antroponimiczny staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Magdalena Ziółkowska-Mówka

Magdalena Ziółkowska-Mówka, System antroponimiczny staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Toruń 2018

W prezentowanej publikacji przedstawiony został osobowy system nazewniczy staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Prześledzono jego funkcjonowanie od I połowy XIX w. po czasy współczesne. Omówione zostały imiona, nazwiska, a także antroponimy nieoficjalne: przezwiska, patronimy, andronimy i matronimy.

Czytaj więcej...

Staroprawosławie wczoraj i dziś, Adam Jaskólski redaktor

Staroprawosławie wczoraj i dziś, Warszawa–Toruń 2018


W publikacji znalazły się prace poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z historią, ideologią, kulturą, językiem i obecną sytuacją staroobrzędowców w Rosji i poza jej granicami. Na treść zbioru składają się cztery bloki tematyczne: 1) Historia ruchu staroobrzędowego i starowierskich wspólnot; 2) Piśmiennictwo i biblioteki staroobrzędowców; 3) Kultura i mentalność staroobrzędowców; 4) Sytuacja językowa staroobrzędowców.

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiana nazwiska

Chciałam Państwa poinformować, że nastąpiła zmiana nazwiska właściciela firmy, stąd w nazwie będzie występować od 28 stycznia 2019 r. Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Helman.

Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski

Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, Warszawa-Toruń 2018

Monografię wypełniają prace naukowców z różnych krajów europejskich, którzy byli uczestnikami zorganizowanej w dniach 19-20 października 2017 roku przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowej konferencji naukowej pod takim samym tytułem.

Czytaj więcej...

Skarby Doliny Pilicy. Twórczość rękodzieło folklor. Folder promujący twórczość i rękodzieło na terenie Doliny Pilicy

Skarby Doliny Pilicy. Twórczość, rękodzieło, folklor, 2018

Publikacja daje obraz twórczości i działalności artystycznej regionu Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Jest to obszar 15 gmin w województwie łódzkim, które łączy wspólna historia terenów wzdłuż środkowej Pilicy. Koleje losów i poczucie wspólnoty regionalnej, jak również potrzeba kreacji, wykształciło pasje, tradycje rękodzielnicze oraz chęć działania w w obszarze kultury pięknych obszarów nadpilicznych.

Czytaj więcej...

Maria Znamierowsska, Zdumiewająca rzecz. Poezja

Maria Znamierowska, Zdumiewająca rzecz, Toruń 2017

Nowy tomik toruńskiej poetki jest zestawem pięknych refleksji z warstwy duchowej. Autorka zestawiła wiersze w trzech znamienych grupach tematycznych: Miasto - Człowiek - Bóg.

Czytaj więcej...

Przepis na plan, Paweł Kołacz, Joanna Suchomska

Joanna Suchomska, Paweł Kołacz, Przepis na plan, Toruń 2017

Kolejny podręcznik z cyklu Przepis...

W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Czytaj więcej...

Power and Speech. Mythology of the Social and the Sacred. Redaktor Marcin Lisiecki, Louise S. Milne, Nataliya Yanchevskaya

Power and Speech. Mythology of the Social and the Sacred, Toruń 2016

Edited by Marcin Lisiecki, Louise S. Milne, Nataliya Yanchevskaya

This book brings together the very diverse contributions of scholars of comparative mythology worldwide, dealing with an equally wide range of topics related to the topic of the conference, Power and Speech. They extend from Japan, Siberia and Mongolia to the ancient Near East, the Caucasus, Hungary and Iceland and span several thousand years, from the Bronze Age to modern times.

Czytaj więcej...

Przepis na ulicę, Paweł Kołacz, Podręcznik o tworzeniu przyjaznych przestrzeni publicznych, projektowaniu miast

Paweł Kołacz, Przepis na ulicę, Toruń 2016

Pierwszy podręcznik podsumowujący działania rewitalizacyjne i tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Czytaj więcej...

Przepis na rewitalizację, Paweł Kołacz, Piotr Wielgus

Przepis na rewitalizację, Toruń 2016

Format 200/235 mm,
ISBN 978-83-927223-5-9

Pracownia Wydawnicza EIKON złożyła pierwszy podręcznik podsumowujący działania rewitalizacyjne przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu. Wydawnictwo: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015.

Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wiesław Czerwiński

Prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym, Toruń 2016

Wydanie II "Prawa o postępowaniu sądwoadministracyjnym"

Czytaj więcej...

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, tom III, Toruń 2016

Praca zbiorowa z wyselekcjonowanymi artykułami z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, która odbyła się w 2015 r. w Toruniu.

Czytaj więcej...

Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego

Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego, Toruń 2016

Praca zbiorowa zainspirowana konferencją naukową, która odbyła się Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2014 r. i została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego "Ius et Lex" oraz "Sapere Aude" Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK. NIe jest to jednak typowa publikacja pokonferencyjna, ma ona charakter monografii.

Czytaj więcej...

Staroobrzędowcy za granicą II. Historia, religia, język, kultura

Staroobrzędowcy za granicą II. Historia, religia, język, kultura, Toruń 2014

W zbiorze tym, który jest kontynuacją tomu o tym samym tytule wydanego w 2010 r., znalazły się rozprawy poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym życia społeczności staroobrzędowców na emigracji oraz uniwersalnym problemom staroobrzędowstwa.

Czytaj więcej...

Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Michał Głuszkowski

Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń 2014

Praca zbiorowa Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe stanowi efekt współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych: językoznawców, antropologów społecznych, socjologów i historyków. Autorów połączyły wspólne zainteresowania społecznościami o charakterze wyspowym na terenie Słowiańszczyzny oraz słowiańskich wspólnot wyspowych na Zachodzie.

Czytaj więcej...

Powrót do góry

Wymogi edytorskie
Ebook Grant
Linki
©Publikkore 2019.
Strona wykorzystuje pliki cookies.